Din kurv

ANVENDELSE:

pH-værdien måles med en pooltester/teststrips. Ved pH mellem 7,0-7,4 opleves vandet friskt og behageligt af de badende. Er pH-værdien over 7,8 tilsættes SpaCare pH-Down Granular. For at sænke pH-værdien 0,2 i 1000 liter vand, tilsættes 9 g = 6 ml SpaCare pH-Down. For at sænke pH-værdien 0,5 i 1000 liter vand, tilsættes 22 g = 15 ml SpaCare pH-Down.

Den mængde pH-Down, der ønskes tilsat, drysses forsigtigt ud i badevandet med massagepumpen kørende. Efter ca. 3 min. kontrolleres pH-værdien ved en ny måling. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion SpaCare pH-Down, indtil pH-tallet ligger mellem 7,0-7,4.

Anvendes ”blødt” vand, f.eks. overfladevand, kan en justering af badevandets alkalinitet med SpaCare Alka Up eller SpaCare Calcium Up være nødvendigt.